Підготовка до захисту бакалаврських робіт на кафедрі Інформаційних систем: антиплагіат

Головна / Новини кафедри / Підготовка до захисту бакалаврських робіт на кафедрі Інформаційних систем: антиплагіат

Підготовка до захисту бакалаврських робіт на кафедрі Інформаційних систем: антиплагіат


Дата публікації: 14-06-2020

 

Студенти випускного четвертого курсу бакалаврату спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології готуються до оформлення і публічного захисту бакалаврських робіт перед Державною екзаменаційною комісією. Бакалаврська робота є важливим видом науково-дослідної роботи студентів, в першу чергу, базується на проведенні самостійного аналітичного пошуку інформації, яка повинна відповідати сучасному стану розвитку інформаційних систем. Згідно правил і норм академічної доброчесності та дотримання стандартів чесної та високопрофесійної діяльності науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Університету у науково-дослідницькій сфері та освітньому процесі дипломні роботи завчасно перевіряються на наявність текстових запозичень, що дозволяє оцінити підготовленість студента до самостійного аналізу і викладу матеріалу. Успішне впровадження інноваційного змісту в частині використання новітніх технологій та реалізації авторських проектів дозволяє студентам кафедри Інформаційних систем успішно проходити контроль на виявлення текстових збігів та сприяє формуванню високої академічної культури, носіями якої є здобувачі освіти.