Підготовка до захисту дипломних робіт магістрів на кафедрі ІС

Головна / Новини кафедри / Підготовка до захисту дипломних робіт магістрів на кафедрі ІС

Підготовка до захисту дипломних робіт магістрів на кафедрі ІС


Дата публікації: 16-12-2020

 

15.12.2020 на кафедрі інформаційних систем відбувся попередній захист дипломних робіт на здобуття освітнього ступеня «магістр» студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форм навчання. Враховуючи зміну формату захисту із очного на дистанційний, захід відбувся онлайн із використанням платформи Zoom. Попередній захист дипломних робіт має за мету встановлення відповідності досліджень вимогам до оформлення, змісту та структури роботи, виявлення ступеня готовності презентації та доповіді студентів. Передзахист відбувся у присутності завідувача кафедри та керівників магістерських робіт. Студенти, дипломні роботи яких на попередньому захисті було оцінено позитивно, допущені до захисту на засіданні ДЕК.