V міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем»

Головна / Новини кафедри / V міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем»

V міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем»


Дата публікації: 07-11-2019

6-7 листопада 2019 року за ініціативою кафедри інформаційних систем у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» відбулася V міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем». Робота конференції традиційно проходила за наступними секціями: «Інтелектуальні комп’ютерні системи», «Моделі та методи оптимізації», «Перспективні напрямки математичного моделювання», «Інформаційні технології в автоматиці, електроніці, вимірювальній техніці та економіці». Співорганізаторами виступили Національна Академія Наук України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, Національний аерокосмічний університет ім. М. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Azerbaijan Technical University (Baku, Azerbaijan), Belarusian State University of Transport (Gomel, Belarus), Institute of Computational Technologies SD RAS (Novosibirsk, Russia), AGH University of Science and Technology (Krakow, Poland). Програма конференції стартувала з доповіді Федорова Е. Е., д.т.н., професора кафедри робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних систем Черкаського державного технологічного університету стосовно автоматизації бізнес-процесів з використанням мультиагентних систем. Слід відмітити традиційну участь у конференції команди науковців з Національної металургійної академії Україна. Організатори конференції раді були вітати серед учасників та Федоровича О.Є., д.т.н., проф., Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (2016), зав.кафедри інформаційних управляючих систем Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», д.т.н., професора кафедри енергетики УДХТУ Нікольського В.Є., Тарнапольського О. Б., д.т.н., професора, зав.кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов університету ім. Альфреда Нобеля, Шаповалову С.І., к.т.н., доцента кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Нескородєву Т.В., к.т.н., доцента, в.о. зав. кафедри інформаційних технологій, факультету інформаційних та прикладних технологій, Донецького національного університету імені Василя Стуса. Зацікавленість присутніх викликали доповіді стосовно вразливості нейро-сітьових алгоритмів розпізнавання об’єктів (Коряшкіна Л. Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та управління, Хабарлак К.С., аспірант кафедри системного аналізу та управління, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»); про розпізнавання білків на основі експериментів по електрофорезу популяційної генетики (Олевський В.І, д.т.н., доц., завідувач каф. вищої математики УДХТУ). З науковими розробками кафедри інформаційних систем УДХТУ присутніх ознайомив завідувач кафедри Зеленцов Д.Г. За матеріалами конференції опубліковано збірник тез, що містить більше 120 тез доповідей. Найцікавіші матеріали рекомендовано до публікації у збірнику наукових праць «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація». Учасники та гості підкреслили високий рівень організації конференції. Подібні заходи рекламують наш Університет та підвищують інформативність потенційних вступників про існування у хіміко-технологічному університеті такого напряму підготовки як комп’ютерні науки.Організаційний комітет щиро дякує всім учасникам конференції за плідну роботу та цікаві доповіді. Другий день конференції було присвячено виступам аспірантів та студентів, для яких участь у конференції забезпечує можливість для спілкування та отримання досвіду. Саме під час таких заходів можна поставити питання та отримати відповіді від професіоналів. Організатори сподіваються на те, що V міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» забезпечила учасникам та гостям платформу для плідних діалогів та зарядження новими ідеями.