Видання навчального посібника

Головна / Новини кафедри / Видання навчального посібника

Видання навчального посібника


Дата публікації: 29-08-2020

Вийшов з друку навчальний посібник "Обчислювальний інтелект: теорія нечітких множин" під редакцією доцента кафедри іфнормаційних систем Короткої Л.І.

Навчальний посібник складено відповідно до робочої програми дисципліни «Обчислювальний інтелект: теорія нечітких множин» для студентів, що навчаються за спеціальністю «122 Комп’ютерні науки» галузі знань «12 Інформаційні технології». В навчальному посібнику викладено математичні основи теорії нечітких множин. Розглянуто методи формалізації нечіткої інформації з використанням різних підходів: інтервального аналізу та теорії нечітких множин. Навчальний посібник містить два змістових модулі, кожен з яких розділено за темами. Теоретична і практична частини доповнені контрольними питаннями для самоконтролю та тестовими завданнями. Матеріал, який викладено у навчальному посібнику стане у нагоді науковцями, які працюють з нечіткою інформацією, а також для студентів, які вивчають галузь штучного інтелекту.