Новини кафедри інформаційніх систем

Головна / Новини кафедри
Підготовка до захисту бакалаврських робіт на кафедрі Інформаційних систем: антиплагіат

Студенти випускного четвертого курсу бакалаврату спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології готуються до оформлення і публічного захисту бакалаврських робіт перед Державною екзаменаційною комісією.Згідно правил і норм академічної доброчесності та дотримання стандартів чесної та високопрофесійної діяльності науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Університету у науково-дослідницькій сфері та освітньому процесі дипломні роботи завчасно перевіряються на наявність текстових запозичень.

Дата публікації: 14-06-2020


Чи вступати до магістратури?

Отримання диплома бакалавра – це важлива подія на шляху професіонального зростання майбутнього фахівця. На цьому етапі, вже досягнувши певного результату, важливо зважено зробити наступний крок. Виникає питання: «Чи вступати до магістратури?».

Дата публікації: 03-06-2020


Відкриття нової спеціальності

ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет на базі кафедри Інформаційних систем з 2020 року започатковує провадження освітньої діяльності за новою спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення (Software Engineering). Ліцензовано 30 місць за освітнім рівнем бакалавр.

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення орієнтована на підготовку фахівців, залучених до розробки, налагодження, тестування працездатності, модифікації програмного забезпечення. Випускники покликані реалізовувати всі етапи створення програмного забезпечення для замовника: визначення та аналізу вимог замовника, проектування архітектури програмної системи, детального проектування, конструювання програмних засобів, їх тестування, інсталяції, підтримки, супроводу.

Дата публікації: 01-06-2020