Штат

Головна / Штат кафедри
Зеленцов Дмитро Гегемонович

Тема докторської дисертації «Моделі і методи розв’язання задач будівельної механіки конструкцій зі змінними геометричними характеристиками» (2007 р.).

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара) механіко-математичний факультет спеціальність динаміка та міцність машин кафедра прикладної теорії пружності кваліфікація – механік (1984 р.).

Наукові інтереси: моделювання поведінки складних систем; обчислювальні методи; інтервальна математика; системи штучного інтелекту, зокрема: теорія нечітких множин, штучні нейронні мережі.

Дисципліни:
рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Чисельні методи; 2) Захист інформації у комп’ютерних системах;
рівня вищої освіти – – магістр: 1) Оптимальне моделювання складних систем; 2) Методи еволюційного моделювання; 3) Інтелектуальна обробка даних в інформаційному середовищі; 4) Математичне моделювання хіміко-технологічних процесів; 5) Моделювання та оптимізація технологічних процесів; 6) Обчислювальний інтелект.

Публікації: більше 140 статей у фахових виданнях, 2 монографії, 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права.

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри


Google Scholar
Олевський Віктор Ісаакович

Тема докторської дисертації – «Математичне моделювання механічного стану оболонок з відхиленнями та їх застосування в технологічних процесах» (2015р.).

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара), факультет прикладної математики, спеціальність динаміка та міцність машин, кафедра прикладної теорії пружності, кваліфікація – механік (1988 р.).

Наукові інтереси: нелінійна теорія оболонок, підсумовування рядів, що розбігаються, GRID-технології, хмарні технології, математичне моделювання технічних систем.

Дисципліни:
рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика; 2) Математичні методи дослідження операцій; 3) Інтелектуальний аналіз даних; 4) WEB-технології та WEB-дизайн;
рівня вищої освіти – магістр: 1) Сучасна теорія управління

Доктор технічних наук


Google Scholar
Коротка Лариса Іванівна

Тема кандидатської дисертації «Підвищення ефективності обчислювальних методів моделювання поведінки кородуючих конструкцій» (2012 р.).

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара) факультет прикладної математики спеціальність прикладна математика кафедра обчислювальні методи кваліфікація – математик (1990 р.).

Наукові інтереси: нечіткі множини; нейронні мережі.

Дисципліни:
рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Моделювання систем; 2) Методи та системи штучного інтелекту; 3) Нейронні мережі;
рівня вищої освіти – магістр: 1) Теорія нечітких множин; 2) Обчислювальний інтелект.

Публікації: більше 30 статей та 50 тез доповідей; 1 свідоцтво авторського права на твір; 1 монографія.

Кандидат технічних наук, доцент


Google Scholar
Солодка Наталія Олександрівна

Тема кандидатської дисертації «Несуча здатність та оптимальне проектування балочних конструкцій з урахуванням впливу агресивних середовищ» (2003 р.)

 

Базова освіта: Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара факультет прикладної математики спеціальність динаміка та міцність машин кафедра обчислювальної механіки та міцності конструкцій кваліфікація інженер-механік-дослідник (2002 р.).

 

Наукові інтереси: моделювання поведінки складних систем; обчислювальні методи; методи нелінійного програмування.

 

Дисципліни:
рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Вища математика; 2) Чисельні методи;
рівня вищої освіти – магістр: 1) Експертні системи; 2) Теорія ігор.

 

Публікації: більше 40 статей та тез доповідей. 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права.1 навчальний посібник

Кандидат технічних наук, доцент


Google Scholar
Ляшенко Оксана Анатоліївна

Тема кандидатської дисертації «Несуча здатність та оптиммальне проектування стержневих конструкцій з урахуванням загальної та локальної корозії» (2009 р.).

Базова освіта: Український державний хіміко-технологічний університет; механічний факультет; кафедра - спеціалізовані компютерні системи кваліфікація – інженер комп’ютерних систем (2004 р.).

Наукові інтереси: інформаційні технології; моделі даних та бази даних; проектування інформаційних систем, оптимальне проектування, математичне моделювання кородуючих конструкцій.

Дисципліни:
рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Організація баз даних та знань; 2) Проектування інформаційних систем; 3) Логічне та функціональне програмування; 4) Технології комп’ютерного проектування
рівня вищої освіти – магістр: 1) Квантова інформація та обчислення; 2) Методи та засоби інтеграції даних.

Публікації: більше 50 статей та тез доповідей; 2 монографії; 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права.

Кандидат технічних наук, доцент


Google Scholar
Науменко Наталія Юріївна

Тема кандидатської дисертації «Адаптовані скінченно-елементні моделі розв’язання задач будівельної механіки» (2008 р.).

 

Базова освіта: Український державний хіміко-технологічний університет механічний факультет спеціальність економічна кібернетика кафедра інформаційних технологій та кібернетики кваліфікація – економіст-математик (2002 р.).

 

Наукові інтереси: моделювання поведінки складних систем; обчислювальні методи; економіко-математичне моделювання; теорія прийняття рішень; системи штучного інтелекту.

 

Дисципліни:
рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Теорія прийняття рішень; 2) Теорія розпізнавання образів; 3) Компютерний монiторинг хiмiчних виробництв
рівня вищої освіти – магістр: 1) Управління і підтримка рішень у складних системах; 2) Теорія ігор; 3) Інформаційні технології в інфраструктурі ринку

 

Публікації: більше 20 статей; 1 монографія; 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права.

Кандидат технічних наук, доцент


Google Scholar
Сербулова Інна Валеріївна

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара) механіко-математичний факультет спеціальність математика кафедра диференціальні рівняння кваліфікація – математик (1990 р.).

Наукові інтереси: математика.

Дисципліни:
рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика; 2) Математичні методи дослідження операцій; 3) Інтелектуальний аналіз даних.

Публікації: більше 10 статей та тез доповідей.

старший викладач


Google Scholar
Кодола Галина Миколаївна

Базова освіта: Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту факультет технічної кібернетики кафедра прикладної математики спеціальність прикладна математика кваліфікація – інженер-математик (2000 р.).

Наукові інтереси: програмування.

Дисципліни:
рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Об’єктно-орієнтоване програмування; 2) Організація баз даних та знань; 3) WEB-технології та WEB-дизайн; 4) Технології комп’ютерного проектування
рівня вищої освіти – магістр: 1) Інформаційні технології в інфраструктурі ринку.

Публікації: більше 10 статей та тез у фахових виданнях.

викладач


Google Scholar
Денисюк Ольга Ростиславівна

Тема кандидатської дисертації «Моделі та методи керованого за точністю чисельного аналізу кородуючих шарнірно-стержневих конструкцій» (2017 р.).

Базова освіта: Національний гірничий університет, факультет інформаційних технологій, спеціальність – «информаційні управляючі системи та технології», кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем, кваліфікація – «професіонал у галузі інформації та інформаційних технологій, дослідник» (в 2013 р.).

Наукові інтереси: системи штучного інтелекту.

Дисципліни:
рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Алгоритмізація та програмування; 2) Операційні системи; 3) Теорія алгоритмів;
рівня вищої освіти – магістр: 1) Методологія та організація наукових досліджень; 2) Моделювання та оптимізація технологічних процесів

Публікації: більше 10 статтей та тез доповідей.

кандидат технічних наук, доцент


Google Scholar
Анісімова Людмила Володимирівна

Базова освіта: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

кафедра прикладної математики

спеціальність прикладна математика

кваліфікація інженер–математик (2007 р.).

Наукові інтереси: моделювання поведінки складних систем; обчислювальні методи

Дисципліни: рівня вищої освіти – бакалавр: 1) Вища математика; 2) Чисельні методи; 3) Проектування інформаційних систем; 4) Додаткові глави математики; 5) Моделювання систем;  6)Системи штучного інтелекту; 7) Розпізнавання образів; 8) Інформаційні системи підприємств

Публікації: 12 статей та тез доповідей.

асистент, оператор

 


Google Scholar