Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація

Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація

За ініціативою кафедри інформаційних систем з 2015 р. у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» відбувається міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем», яка забезпечує учасникам та гостям платформу для спілкування та зарядження новими плідними ідеями. Збірник праць «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» (КМАУО) є науковим виданням, в якому публікуються результати досліджень у галузі інформаційних технологій. ISSN 2521-6406 (Print) Головний редактор: Зеленцов Дмитро Гегемонович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем. Відповідальний секретар: Ляшенко Оксана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем. Редакція збірника пропонує всім бажаючим студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам, молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам опублікувати свої статті, а також оглядові роботи, які стосуються теоретичних та прикладних питань моделювання систем та прикладних задач, які пов’язані з використанням методів комп’ютерного моделювання. Редакцією Збірника ведеться активна діяльність із забезпечення представленості Збірника у провідних бібліотеках України та світу, із включення цього видання в наукометричні бази, зовнішні бібліографічні та реферативні бази даних.